top of page
vector488_2000_edited_edited_edited_edited.jpg

משתלת בילובמבו - כתב אחריות

בילובמבו שמחה שבחרת לרכוש צמחים במשתלתנו

משתלת בילובמבו מקפידה על איכות גבוהה של צימחי הגידול.
קודם למשלוח עשינו את כל הנידרש כדי להכין את הצמחים כך שקליטתם תהיה מיטבית.

בהתאם לכך, מעניקה המשתלה אחריות לצמח עד קליטתו.

אם ובמידה וקליטתו של הצמח לא צלחה תספק המשתלה צמח חליפי ובסטנרד דומה.

 

האחריות מעלה איננה תקיפה באם לא נתקיימו התנאים מטה:

  1. שתילתו של הצמח לא נעשתה בהתאם להוראות השתילה והתחזוקה שניתנו (תוכלו לבקשן בעת הרכישה ו\או לראותן באתר בילובמבו).

  2. תחזוקה – לא נתקיימו הוראות התחזוקה שניתנו (תוכלו לבקשן בעת הרכישה ו\או לראותן באתר בילובמבו).

  3. נזק חיצוני שנגרם לעץ כגון: שבירת ענפים, פציעת הגזע ועוד.

  4. המידע על כשל הצמח לא הועבר למשתלה מייד לאחר שאותר על ידי הקונה.

צוות בילובמבו עומד לרשותכם כדי להעניק את היעוץ הנידרש.


bottom of page