top of page

במבוקים

מענה מושלם לצרכי גינון רבים

אופי גידול הבמבוק
אופי הגידול של הבמבוקים נחלק לשתי קבוצות: "צפופים" - מינים שיוצרים קני שורש אופקיים מתחת לפני הקרקע, מתיישרים סמוך לצמח וגדלים כלפי מעלה. "רצים" - מינים שיוצרים קני שורש אופקיים מתחת לפני הקרקע וגדלים לעיתים לאורך כמה מטרים. מקנים אלו פורצים לעיתים קנים הגדלים כלפי מעלה וכן קנים נוספים הגדלים כקני שורש.

reka_bilu_page_web_left.png
reka_bilu_page_web.png

בגינון המודרני צמח הבמבוק מספק מענה אסתטי מושלם למגוון צרכים. המייחד את צמח הבמבוק הוא השוני העצום בין סוגים ומינים שונים. הבמבוקים הננסיים  גדלים לגובה של עשרות ס"מ בלבד בעוד שבמבוקים ענקיים מתנשאים לגובה עשרות מטרים. ההבדלים הניכרים בגודל, משפיעים באופן משמעותי על השימושים בגינון הפרטי והציבורי ואנו במשתלת בילובמבו התמחינו בהתאמת סוגי במבוקים בגדלים שונים, סוגים שונים, צבעים, מירקם עלווה שונה לצרכים השונים. 

DSC_6696_s.jpg
במבוסה-מולטיפלקס-אלפונס-קאר-בגן-הדגמה-שלנו.jpg
1000אלמנט-מים-ובמבוסה-לאקו.jpg
kneshoresh2.jpg

קנה שורש פולשני (״רץ״) LEPTOMORPH RHIZOME

kneshoresh.jpg

קנה שורש לא פולשני ״צפוף״ PACHYMORPHIC RHIZOME

חלוקה לקבוצות על פי גובה
שימושיו השונים של צמח הבמבוק בגינון מאופיין בתחילה ע"י גובה סופי רצוי בנקודות השונות בגינה. משפחת הבמבוקים היא גדולה ורחבה ומונה מעל 1000 מינים שונים ידועים. השוני בין מין למין הוא כל כך עצום שיש צורך בחלוקה גסה ראשונית ולאחר מכן חלוקה יותר מדויקת להתאמה מקסימאלית למקום ולשימושיות.

1. במבוקים נמוכים: גובהם נע בין 1-3 מטר קוטר הקנה מגיע עד 2-3 ס"מ.
2. במבוקים גבוהים: גובהם נע בין 3-10 מטר רובם בתחום ה 5-6 מטר וקוטר הקנים עד 4 ס"מ.
3. במבוקים ענקיים: גובהם נע בין 10-30 מטר, קוטר הקנים 4- 30 ס"מ.

שימושים שונים לבמבוק בגינה:

1. משוכה - כצמח ירוק עד מתאים הבמבוק ליצירת משוכה צפופה, בגובה הרצוי.
במבוקים ענקיים יכולים לשמש הסתרה לגובה של 10 מטר ויותר!

2. במבוק במיכלים - במבוק במיכלים - שיטת גידול מומלצת היא גידול במבוקים במיכלים. המיכלים מתאימים להצבה בגינות קרקע, גינות גג, מרפסות ואף בתוך מבנה תוך מתן אפקט פיסולי.


3. חורשות - במבוקים בינוניים וענקיים השתולים בצפיפות יוצרים חורשה המקנה אוירה מיוחדת של מסתורין, שלווה וצל מלא.

4. הדגשה - במבוקים בגודל בינוני או ענק, בודדים או כקבוצה, יכולים לשמש הדגשת פינות בגן. מתאים באופן מיוחד לגנים בסגנון יפני.

 

bottom of page