top of page

סוגי צמחים במשתלה 

אנחנו השותפים שלך בתכנון גינה ונוף

צמחי במבוק

צמחי במבוק

צמח הבמבוק, הוא מהצמחים הייחודיים בתחום הגינון.
המשתלה מחזיקה מעל 50 מיני במבוקים בגדלים שונים,
למטרות שונות, בצבעים
ותצורות שונות.

פליאובלסטוס--לינאריס-בית-פרטי
יישום צמחיה ושדרת במבוק בבית פרטי

יש לתאם ביקור במשתלה בימי הפעילות א'-ה'
עם אחד מאנשי המכירות.

בילובמבו מייצרים איכות

יישום אספלייה כגדר חיה בכניסה למעדה

למשתלת בילבמבו תחומי התמחות עיקריים:

1. צמחי במבוק
צמח הבמבוק, הוא מהצמחים הייחודיים בתחום הגינון. המשתלה מחזיקה מעל 50 מיני במבוקים בגדלים שונים, למטרות שונות, בצבעים ותצורות שונות.

2. עצים מעוצבים כפרגולות
משתלת בילובמבו פיתחה טכנולוגיות גידול ייחודיות לעצי נוי בעיצוב כפרגולות, הטכנולוגיות ייושמו במינים שונים של עצים מאפשרים את שתילתם בגן, וקבלת אפקט הצללה מידי..

 

3. אספלייה
הדרים המעוצבים בתצורת "אספלייה".

4. ברושים
המשתלה מגדלת עצי ברוש ייחודיים.

5. שיחים מעוצבים
שיחים ממינים שונים בעיצובים ייחודיים

שיטת הגידול בבילובמבו מייצרת איכות

bottom of page