top of page

עצים מעוצבים

לדעת לתכנן וליצור נוף גינון ייחודי

משתלת בילובמבו מגדלת עצים במגוון סוגים:

עצי צל כיפתיים: תות דולבני קגאיימה, תות טוויסטי, סיסם הודי, פלפלון דמוי אלה.

עצים בכותיים: תות בכותי, אולמוס גלברה פנדולה, ערבה בוכייה, סיסם הודי.

עצים זקופים: טרמינליה הודית, ליקווידמבר לבני.

תוכלו למצוא את מפרטי כל אחד מהסוגים בקטלוג בילובמבו.

p4.png
0741421.jpeg
IMG_20181015_164710_s.jpg
IMG_20180430_114401_s.jpg

עצי בכות

משתלת בילובמבו מתמחה בעצי צל המבוססים על עצי בכות, עצים כגון תות בכות זכרי, בוקיצה בכותית וערבת בכות. בעצים אלו הענפים גדלים רק כלפי מטה ועל ידי תמיכה מתאימה במשך מספר שנים ניתן לעצב אותן כסוכה. כך נוצר נוף אופקי, יציב עם 100% הצללה בעונת הקיץ.

מה מיוחד בעצי הצל שלנו?

  • העצים מאפשרים צל "נטו" למקום הנבחר בלבד

  • חסכון משמעותי בצריכת מים למטר מרובע צל

  • מאסת עלי שלכת נמוכה למטר מרובע צל

  • אנו משקיעים שעות עבודה רבות בכל עץ כדי להביא לידי ביטוי מקסימלי את אופי הגידול הרוחבי.

דוגמא לכך - עץ בכות המעוצב כסוכה.

הלקוח מקבל עץ המעוצב כסוכה מרובעת עם נוף בגודל 2.5 על 2.5 מטר.

צורת העץ בהמשך הגידול יכולה להיקבע על פי המשך הטיפול אצל הלקוח - אפשרות אחת היא גידול טבעי של העץ ללא תמיכה, כך שקצב ההתפתחות לצד הוא איטי, הענפים גדלים כקשתות הנופלות כלפי מטה ונוצרת צורה פיסולית מיוחדת. אפשרות אחרת היא להמשיך ולעצב את הסוכה לצדדים כך ששטח הסוכה יגדל בעזרת תמיכה מתאימה. על ידי תמיכה אופקית ניתן להגדיל במהירות את שטח הצל שיוצר העץ. כיוון שאין גידול ענפים כלפי מעלה קל לגזום את ענפי העץ בעונת התרדמה החורפית.

עצים כיפתיים

קבוצת עצים בעלת חשיבות עצומה לכל גן, פרטי או ציבורי.

עצי הכיפה שימושים מאד לצל ומראה פרופורציונאלי של גובה ורוחב. אופי הגידול הטבעי שלהם מאפשר גדילה נכונה ומהירה לרוחב ומתן מראה של נוף מלא בעל פרופורציה נכונה בטווח זמן קצר.

שימושים עיקריים:

  1. עצי רחוב ומשעול שיש בהם קווי חשמל נמוכים.

  2. פרויקטים עם דגש גיאומטרי בהם יש צורך בעצים בעלי צורה גיאומטרית ברורה.

  3. מקומות בהם קנה המידה (האנושי) חשוב ואין מקום לעצים גבוהים מדי.

  4. כל גן שנושא הצל בו מודגש וצורת מטריה נראית שטוחה מדי.

bottom of page