top of page

פתרונות הצללה

למרות המודעות למשמעות הצל, בישראל החמה, אין מספיק צל.
ישנו קושי רב להחדיר עצי צל בעלי אפקט מיידי, לרשויות מקומיות.

משתלת בילובמבו מציעה מגוון פתרונות הצללה למרחב העירוני ולתכנון הנוף. 

עצי צל בוגרים ומעוצבים

משתלת בילובמבו פיתחה בשיטות ייחודיות ובצבירת ניסיון רב שנים עצים שביציאתם מהמשתלה, מביאים פתרונות הצללה מידיים. העצים שלנו דורשים תחזוקה מעטה אצל הלקוח. שתילה והשקייה בלבד.

 

 

סוגי העצים העיקריים בהם עושה המשתלה שימוש הם:

 • עצי תות דולבני קגאיימה (מורכב כזכר)

 • עצי תות בכות (מורכבים כזכרים)

 • סיסם הודי כיפתי מורכב

 • אולמוס גלברה פנדולה

 

תות-דולבני-קגאיימה-בגינה-פרטית
סיסאם הודי כיפתי_3
לקראת משלוח של ערבה בוכיה
תות-דולבני-קגאיימה-פטיו-מלון-ג'פה-מבט-על
תות
גידול עצים במשתלה

צמחי הבמבוק 

מתחילת דרכה שמה לה המשתלה כמשימה להחדיר את צמח הבמבוק לישראל. אנחנו סבורים כי צמח הבמבוק מאפשר פיתרונות הצללה שקשה להשיגם בצמח אחר (כפי שקיים במקומות רבים בעולם)

 

המשתלה מגדלת יותר מ- 33 מיני במבוקים המשתנים ב:

 • גובה

 • עובי הקנים וצפיפותם

 • צפופים (clamp) ורצים (runners)

 • קנים בצבעים שונים

 • עמידות בטמפרטורות שונות

 • תצורת העלים

 

במבוקים
חורשת במבוקים בגן ציבורי
הצללת במבוקים במשתלה
גינה פרטית

יתרונותיו של צמח הבמבוק – כפתרון הצללה:

 1. גידול מהיר יחסית לכל עץ אחר

 2. עמידות גבוהה

 3. תחזוקה נמוכה

 4.  יצירת מנהרות הצללה לאורך שבילי הליכה ורכיבה

 

למשתלת בילובמבו פתרונות מתאימים למצוקת הצל
אליה אנחנו נחשפים בעולם המתחמם גלובלית ובמדינת ישראל בפרט.

״אף אחד איננו יודע כמה עולה לנו היעדר הצל...״

בואו להכיר אותנו

אדריכלי נוף, אדריכלים, מעצבים, מנהלי מח' גינון, גננים וכל הקשורים לנוף הגינון מוזמנים לתאם סיור במשתלת בילובמבו ולקבל הדרכה אישית

אמיר ברנד

אמיר ברנד

ruth_agmon3a7.JPG

רות אגמון

נועה אגמון

נועה אגמון

050-9443364
noa@bilubamboo.com

bottom of page