top of page

פתרונות הסתרה, הפרדה וחציצה

נושאי הסתרה, הפרדה וחציצה בגן בכלל ובגן הפרטי בפרט, הם מהנושאים הבולטים המעסיקים את עולם הגננות.

שטחי הגינון שמצטמצמים, הרצון ליצור פינות גנניות נפרדות ומגוון הפתרונות החדשים, מביאים אותנו לשים זרקור על הנושא.

בילובמבו פיתחה מספר פתרונות ייחודיים, שונים מאלו להם הורגלנו, לטובת שלושת השימושים: הסתרה, חציצה והפרדה. כל אחד מהפתרונות שיוצגו מטה, יכל לשמש את שלוש המטרות, תלוי ביישומו.

א. במבוקים

את צמח הבמבוק, הצגנו בכמה פוסטים ובמספר רב של הזדמנויות. כבר בתחילת דרכה שמה לה בילובמבו למשימה להביא למודעות הישראלית את תכונותיו הייחודיות של הבמבוק שנוכחותו בגן הישראלי היתה עד אז זניחה.

צברנו מגוון של מינים וסוגים בגבהים משתנים, תצורות קנה משתנות, צפיפות קנים, צבע ועוד.

חלק מרכזי ביישומי צמח הבמבוק קשור בהסתרה, הפרדה וחציצה. הוא יכל לשמש כגדר בין שטחי הגן לשטחים שכנים, הוא יכל להוות גורם הסתרה במידה והיא נידרשת ולבסוף, חציצה בין שטחי גן שונים באופיים.

גידולו המהיר של הבמבוק מאפשר מתן כל אחד מהפיתרונות בפרק זמן קצר יחסית.

בילובמבו יודעת להתאים את מין הבמבוק לשימוש הנדרש (הסתרה, הפרדה או חציצה).

בגן הציבורי משמש הבמבוק בעיקר למטרות הצללה, ולכן הוא יהיה גבוה יותר ומינו שונה.

להלן כמה דוגמאות לשימושי הסתרה, הפרדה או חציצה בבמבוק.

שימוש בבמבוקים להפרדה והסתרה | חציצה בגן הדגמה – בילובמבו | הפרדה בגן סיני

 

ב. אספלייה

שיטת אספלייה (הפנייה לתיאור האספלייה) היא שיטת גיזום שפותחה באירופה. עצי האספלייה במשתלת בילובמבו הם עצי הדר (לימון, ליים ועוד) שעוצבו לצורה דו ממדית היוצרת מראה פיסולי.

היישום הבולט לאספליה הוא בהסתרה, הפרדה או חציצה בגינון הפרטי. למשל:

שימוש באספלייה לחציצה | שימוש באספלייה להפרדה והסתרה | שימוש באספלייה להפרדה


האספלייה הגבוה פותח בבילובמבו, בעקבות הצלחת אספלייה ההדרים. יש לנו סוגי עצים המשמשים לקבלת אפקט של הסתרה מעל חומה גבוהה, ולחילופין באזורים בהם ישנם קירות גבוהים.אספלייה גבוה במשתלת בילובמבו | אספליה גבוה מעל קיר הפרדה

 

ג. פיתוחים חדשים

משתלת בילובמבו ממשיכה לפתח מוצרים חדשניים שיוכלו לשמש את עולם השתלנות לשימושים של הסתרה, הפרדה וחציצה – אותם מבקש בעיקר הלקוח הפרטי.נישמח אם תחזרו אלינו לקבלת מידע טכני או פרטים נוספים.


פוסטים אחרונים

הצג הכול

تعليقات


bottom of page